Låt företaget blomstra inifrån hoppa på hälsoresan tillsammans

Våra hälsocoacher arbetar med er personal på plats. Att arbeta med en hel grupp har otrolig kraft. Tillsammans inspireras ni att förbättra hälsan och må bättre. Hälsocoachen inspirerar gruppen samt analyserar, mäter och lägger upp hälsoplaner på individnivå. Näring, fysisk aktivitet och återhämtning är våra tre ledord. Det handlar inte bara om att en hälsosam medarbetare blir en mer effektiv medarbetare. Det handlar om att känna energi och glädje under arbetsdagen, orka med att njuta av sin fritid och komma tillbaka utvilad och nöjd nästa dag. Det ger välmående medarbetare, arbetsglädje och en arbetsmiljö på en helt ny nivå. Tack vare våra unika mätinstrument får ni mätbart bättre resultat och motivation att fortsätta hälsoresan på ert företag. 


steg 1
föreläsning

Inledningsvis hålls en inspirerande och motiverande föreläsning för att öka kunskap och förståelse för bättre hälsa.

steg 2
kroppsanalys

BIVA-mätaren mäter nulägets muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energilager) och basal förbränning.

STEG 3 LIVSSTILSPLAN

Individuellt samtal med hälsocoach som utifrån mätningens resultat, samt personens förutsättningar och önskemål, tar fram en unik hälsoplan med tydliga mål.

steg 4
uppföljningar

Uppföljning med ny kroppsanalys visar resultaten av åtgärderna. Justeringar i planen kan göras och nya mål kan sättas upp. 

FÖRELÄSNING
Hälsocoachen kommer ut till ert företag. Inledningsvis hålls en inspirerande föreläsning. 
På ett pedagogiskt sätt går coachen igenom hur man med hjälp av fysisk aktivitet och kost kan må bättre, optimera sin sömn, hantera sin stress samt förebygga skador och livsstilsrelaterade sjukdomar. Ni får beskrivet hur kroppens hormoner och signalsystem påverkas av kosten och hur man skapar en bra balans med hjälp av näring och bra energikällor.

Detta kan även kombineras som en paketlösning med kroppsanalyser och rådgivning av våra hälsocoacher.

KROPPSANALYS
Kroppsanalys utförs med högteknologisk BIVA-mätare som mäter din individuella kroppssammansättning av muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energidepåer) samt din basala förbränning. Mätningen är viktig för att kunna optimera träning, näringsintag och återhämtning samt för ditt allra bästa välmående på lång sikt.

RÅDGIVNING & LIVSSTILSPLAN
Mätningen följs upp av individuella samtal, personlig behovsanalys och målsättning. Tillsammans utarbetar och justerar medarbetare och hälsocoach successivt en långsiktig livsstilsplan. Under samtalen går coachen igenom personens kroppssammansättning och sätter upp realistiska mål för din kost, träning och återhämtning. Vi anpassar utifrån individuella förutsättningar och hjälper individen att hitta sin inre motivation som behövs för att kunna optimera sin hälsa. Att addera nya vanor i en existerande struktur i vardagen är nyckeln till mätbar framgång. Alla får med sig ett kostprogram och kan även välja till ett träningsupplägg.