HUR FÅR DU DINA MEDARBETARE ATT MÅ BÄTTRE OCH PRESTERA MER?

WEOPTIFY erbjuder ett hälsoprogram som hjälper företag och medarbetare att må bättre och prestera mer, långsiktigt.

steg 1
föreläsning
 • Inspirerande och motiverande föreläsning
 • Syfte: öka kunskap och förståelse för bättre hälsa
steg 2
Tester
 • Kroppsanalys BIVA
 • Evt blodprover
 • Läkarsamtal
  vid behov
STEG 3 LIVSSTILSPLAN
 • Individuellt samtal med hälsocoach
 • Utgår från mätningarnas resultat och personens förutsättningar
 • Tar fram en hälsoplan med tydliga mål.
steg 4
uppföljningar
 • Uppföljning med ny kroppsanalys
 • Visar resultaten av åtgärderna
 • Justeringar i planen och nya mål

FÖRELÄSNING
Hälsocoachen kommer ut till ert företag. Inledningsvis hålls en inspirerande föreläsning. 
På ett pedagogiskt sätt går coachen igenom hur man med hjälp av fysisk aktivitet och kost kan må bättre, optimera sin sömn, hantera sin stress samt förebygga skador och livsstilsrelaterade sjukdomar. Ni får beskrivet hur kroppens hormoner och signalsystem påverkas av kosten och hur man skapar en bra balans med hjälp av näring och bra energikällor.

Detta kan även kombineras som en paketlösning med kroppsanalyser och rådgivning av våra hälsocoacher.

KROPPSANALYS
Kroppsanalys utförs med högteknologisk BIVA-mätare som mäter din individuella kroppssammansättning av muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energidepåer) samt din basala förbränning. Mätningen är viktig för att kunna optimera träning, näringsintag och återhämtning samt för ditt allra bästa välmående på lång sikt.

RÅDGIVNING & LIVSSTILSPLAN
Mätningen följs upp av individuella samtal, personlig behovsanalys och målsättning. Tillsammans utarbetar och justerar medarbetare och hälsocoach successivt en långsiktig livsstilsplan. Under samtalen går coachen igenom personens kroppssammansättning och sätter upp realistiska mål för din kost, träning och återhämtning. Vi anpassar utifrån individuella förutsättningar och hjälper individen att hitta sin inre motivation som behövs för att kunna optimera sin hälsa. Att addera nya vanor i en existerande struktur i vardagen är nyckeln till mätbar framgång. Alla får med sig ett kostprogram och kan även välja till ett träningsupplägg.


Vad våra kunder säger om oss

Mattias Magnell

Skanska ledarutveckling

Vi har under flera år anlitat Tony Fagerdahl som föreläsare om kostens betydelse för hälsa och prestation. Vi har fått konkreta råd och tips, som är lätta att ta till sig. Nu vet vi hur vanlig mat gör oss starkare och piggare. 
Jag rekommenderar alla att lyssna på Tonys budskap om kost- och hälsa.
Du får effekt direkt.”

Birgitte Bonnesen

VD Swedbank

”Vi har uppskattningsvis ökat vår effektivitet med 30 % genom att arbeta med kost, fysisk aktivitet och återhämtning under 2017, då Tony Fagerdahl och Andrea Möllerberg tog ett helhetsgrepp om ledningsgruppen.”