steg 1
föreläsning

Inledningsvis hålls en inspirerande och motiverande föreläsning för att öka kunskap och förståelse för bättre hälsa.

steg 2
kroppsanalys

BIVA-mätaren mäter nulägets muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energilager) och basal förbränning.

STEG 3 LIVSSTILSPLAN

Individuellt samtal med hälsocoach som utifrån mätningens resultat, samt personens förutsättningar och önskemål, tar fram en unik hälsoplan med tydliga mål.

steg 4
uppföljningar

Uppföljning med ny kroppsanalys visar resultaten av åtgärderna. Justeringar i planen kan göras och nya mål kan sättas upp. 

FÖRELÄSNING
Vi kommer ut till ert företag. Inledningsvis hålls en inspirerande föreläsning. 
På ett pedagogiskt sätt går vi igenom hur man med hjälp av fysisk aktivitet och kost kan må bättre, optimera sin sömn, hantera sin stress samt förebygga skador och livsstilsrelaterade sjukdomar. Vi beskriver hur kroppens hormoner och signalsystem påverkas av kosten och hur man skapar en bra balans med hjälp av näring och bra energikällor.

Detta kan även kombineras som en paketlösning med kroppsanalyser och rådgivning hälsocoacher.

KROPPSANALYS
Kroppsanalys utförs med högteknologisk BIVA-mätare som mäter din individuella kroppssammansättning av muskelmassa, fettprocent, vätskebalans, glykogenlager (energidepåer) samt din basala förbränning. Mätningen är viktig för att kunna optimera träning, näringsintag och återhämtning samt för ditt allra bästa välmående på lång sikt.

RÅDGIVNING & LIVSSTILSPLAN
Mätningen följs upp av individuella samtal, personlig behovsanalys och målsättning. Tillsammans utarbetar och justerar vi successivt en långsiktig livsstilsplan. Under samtalen går vi igenom din kroppssammansättning och sätter upp realistiska mål för din kost, träning och återhämtning. Vi anpassar utifrån dina förutsättningar och hjälper dig att hitta den motivation som behövs för att kunna optimera sin hälsa. Att addera nya vanor i en existerande struktur i vardagen är nyckeln till mätbar framgång. Du får med dig ett kostprogram och kan även välja till ett träningsupplägg.